Voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Horeca

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafes en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Voor meer informatie over de UVH gaat u naar khn.nl/uvh-nl.

Algemene inkoopvoorwaarden Van der Valk

Voor de algemene inkoopvoorwaarden gaat u naar valkverrast.nl/inkoopvoorwaarden

HUISREGELS

 

Van der Valk Hotel Hilversum – De Witte Bergen heeft in een aantal huisregels verwoord wat van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten.

 1. Alle aanwijzingen van medewerkers werkzaam bij Hotel de Witte Bergen
  die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 
 2. Bij Hotel de Witte Bergen gaan wij respectvol met elkaar om. Het is verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 3. Bij Hotel de Witte Bergen gaan wij respectvol met elkaar om. Het is verboden door woord of gebaar onze gasten en medewerkers seksueel te intimideren.
 4. Voor het handhaven van de rust in Hotel de Witte Bergen is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. We hanteren hier in een eenmalig waarschuwingsbeleid. Indien dit niet wordt opgevolgd dient u het hotel per direct te verlaten.
 5. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel de Witte Bergen en derden. Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Afhankelijk van eventuele schade zullen kosten in rekening worden gebracht.
 6. Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel de Witte Bergen te bewaken is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 7. Uitsluitend zijn geregistreerde hotelgasten is toegestaan op de hotelkamer en in het hotel. Bezoek is niet toegestaan.  
 8. Het is niet toegestaan binnen in het hotel te roken. In het gehele hotel geldt een rookverbod. Wanneer u toch rookt op de kamer zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van €150,00.
 9. Hotel de Witte Bergen dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel de Witte Bergen u een legitimatiebewijs te tonen.
 10. Het is verboden uw eigen consumpties mee te brengen en te nuttigen in het restaurant of op het terras van Hotel de Witte Bergen.
 11. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 12. Het is verboden om (soft)drugs (inclusief lachgas) te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 13. Hotel de Witte Bergen stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden.
 14. De medewerkers van Hotel de Witte Bergen waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 15. Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel de Witte Bergen niet onbeheerd achter. Hotel de Witte Bergen is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 16. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Hotel de Witte Bergen geschiedt op eigen risico.
 17. Inchecken is mogelijk vanaf 14:00.
 18. Uitchecken voor 12:00. Indien u langer wenst te verblijven of een late check out wilt bij boeken dan dient u dit uiterlijk voor 12:00 te laten weten en te betalen.
  Een Late check-out is max. tot  17:00 en alleen mogelijk op onze standaard kamers (suites uitgesloten) en alleen op basis van beschikbaarheid.
 19. In hotel zijn geregistreerde uistluitend hotelgasten toegestaan. Het is niet toegestaan bezoek in het hotel of in de kamer te ontvangen. 
 20. Uw reservering dient vooraf betaald te worden, mits wij een creditcard autorisatie kunnen maken ter garantie. Indien u niet beschikt over een creditcard verzoeken wij u om de betaling direct te voldoen.
 21. Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid.
 22. Vanaf 18 jaar of ouder kan men een kamer reserveren. De boeker is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogd toestemming hebben verleend.
 23. Huisdieren zijn beperkt toegestaan in het hotel. Ze kunnen tegen een meerprijs worden bijgeboekt in onze hotelkamer met tuin. Op de overige hotelkamers zijn huisdieren niet toegestaan. Het hotel hanteert een maximum van 2 huisdieren per hotelkamer. 
 24. Gevonden voorwerpen blijven 3 maanden in ons bezit om door u opgehaald te worden. Na 3 maanden zullen de gevonden voorwerpen vernietigd worden.  
 25. De fitness ruimte is 24 uur geopend en te betreden op eigen risico.
 26. Voor walk-in reserveringen, reserveringen die gemaakt worden na 20:00 en Suites vragen wij een borg van €150. 

 

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van deze huisregels, er één waarschuwing gegeven zal worden. Indien u deze niet opvolgt zal u per direct worden verzocht wordt het hotel te verlaten. Indien huisregels worden overtreden behouden wij het recht voor u de toegang tot ons gebouw te ontzeggen en uw reservering(en) per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden. Door middel van uw handtekening geeft u aan akkoord te gaan met de naleving van onze huisregels. Zonder handtekening kunnen wij u helaas niet inchecken.